Promowanie dziedzictwa przyrodniczego Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego i wsi Słonin poprzez budowę ścieżki edukacyjnej

Promowanie dziedzictwa przyrodniczego Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego i wsi Słonin poprzez budowę ścieżki edukacyjnej


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Słonin

Promowanie dziedzictwa przyrodniczego Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego i wsi Słonin poprzez budowę ścieżki edukacyjnej

W wyniku realizacji przedsięwzięcia wykonano: 2 tablice edukacyjne opisujące najciekawsze pod względem przyrodniczym gatunki fauny i flory Parku Krajobrazowego, 2 tablice interaktywne stanowiące ciekawą formę przyswajania wiedzy na temat walorów otaczającego nas środowiska naturalnego, 1 tablicę opisująca regulamin korzystania ze ścieżki, 1 tablicę z historią sołectwa i Gminy Czempiń, 1 tablicę kierunkową, chodnik z kostki betonowej , nasadzono 80 szt. drzew szlachetnych liściastych, usytuowano dwie ławki z oparciem i dwie bez oparcia.


Beneficjent: Gmina Czempiń

Całkowita wartość:                                  23 628,38 zł

Środki własne:                                          10 495,38 zł

Dotacja:                                                        12 233,00 zł

Fundusz Sołecki:                                            900,00 zł

Wkład mieszkańców:                                9 285,00 zł

W tym          praca:                                     5 685,00 zł

sprzęt:                                    1 850,00 zł

materiały:                                    1 750,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl