Promocja wsi poprzez zakup niezbędnego wyposażenia


  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Zbiersk-Kolonia

Promocja wsi Zbiersk Kolonia poprzez zakup niezbędnego wyposażenia dla sołectwa

W ramach dotacji zakupiony został namiot szybko rozkładany z logo w celu promowania sołectwa podczas imprez plenerowych Dodatkowo zakupiono ławo-stoły i roll-up. Zakupione elementy wyposażenia służą mieszkańcom do organizowania imprez na świeżym powietrzu oraz promocji sołectwa.


Beneficjent: gmina Stawiszyn

Całkowita wartość projektu: 6 125,40 zł
Dotacja UMWW: 2 650,00 zł
Wkład finansowy gminy: 3 475,40 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl