„Projekt O.S.T.R.O! Olenderskie Szlaki Turystyczno – Rowerowe na terenie sołectwa Rakowo w Gminie Czerniejewo”


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Rakowo

„Projekt O.S.T.R.O! Olenderskie Szlaki Turystyczno – Rowerowe na terenie sołectwa Rakowo w Gminie Czerniejewo”

Projektem objęte było:

– wytyczenie szlaków pieszo – rowerowych znajdujących się na terenie sołectwa Rakowo wraz z montażem infrastruktury informacyjnej oraz małej infrastruktury rekreacyjnej

– identyfikacja oraz sporządzenie opisów atrakcji turystycznych i przyrodniczych

– zaprojektowanie oraz wdrożenie aplikacji na urządzenia mobilne

– zamontowanie tablic informacyjnych

– zamontowanie elementów małej architektury, montaż 10 szt. ławo-stołów.


Beneficjent: gmina Czerniejewo

Całkowita wartość projektu: 43 112,57 zł

Środki własne gminy:   10 112,57 zł

Dotacja UMWW:  30 000,00 zł

Fundusz sołecki:  3 000,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 12 000,00 zł

w tym   praca:  9 000,00 zł

sprzęt: 3 000,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl