„Projekt O.S.T.R.O! Olenderskie Szlaki Turystyczno – Rowerowe na terenie sołectwa Rakowo w Gminie Czerniejewo”

„Projekt O.S.T.R.O! Olenderskie Szlaki Turystyczno – Rowerowe na terenie sołectwa Rakowo w Gminie Czerniejewo”


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Rakowo

„Projekt O.S.T.R.O! Olenderskie Szlaki Turystyczno – Rowerowe na terenie sołectwa Rakowo w Gminie Czerniejewo”

Projektem objęte było:
– wytyczenie szlaków pieszo – rowerowych znajdujących się na terenie sołectwa Rakowo wraz z montażem infrastruktury informacyjnej oraz małej infrastruktury rekreacyjnej
– identyfikacja oraz sporządzenie opisów atrakcji turystycznych i przyrodniczych
– zaprojektowanie oraz wdrożenie aplikacji na urządzenia mobilne
– zamontowanie tablic informacyjnych
– zamontowanie elementów małej architektury, montaż 10 szt. ławo-stołów.


Beneficjent: gmina Czerniejewo

Całkowita wartość projektu: 55 112,57 zł
Środki własne gminy: 10 112,57 zł
Dotacja UMWW:  30 000,00 zł
Fundusz sołecki:  3 000,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 12 000,00 zł
w tym   praca:  9 000,00 zł
sprzęt: 3 000,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl