Prace pielęgnacyjne na placu

Prace pielęgnacyjne na placu


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Ciążeń

Prace pielęgnacyjne na placu przeznaczonym do gry w piłkę nożną. Wymiana bramek na ww. placu

Celem projektu było stworzenie boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Ciążeń. W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy uporządkowali teren pod budowę boiska.


Beneficjent: gmina Lądek

Całkowita wartość: 52 400,00 zł
Dotacja: 24 925,74 zł
Fundusz sołecki: 22 274,26 zł

Wkład mieszkańców: 11 857,00 zł
w tym   praca: 7 275,00 zł
sprzęt: 4 000,00 zł
materiały: 600,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl