Prace pielęgnacyjne na placu


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Ciążeń

Prace pielęgnacyjne na placu przeznaczonym do gry w piłkę nożną. Wymiana bramek na ww. placu

Celem projektu było stworzenie boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Ciążeń. W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy uporządkowali teren pod budowę boiska.


Beneficjent: gmina Lądek

Całkowita wartość: 52 400,00 zł
Dotacja: 24 925,74 zł
Fundusz sołecki: 22 274,26 zł

Wkład mieszkańców: 11 857,00 zł
w tym   praca: 7 275,00 zł
sprzęt: 4 000,00 zł
materiały: 600,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl