Powrót do korzeni, byleby tego nie schrzanić – czyli kultywowanie tradycji lokalnych w Chrząblicach.

Powrót do korzeni, byleby tego nie schrzanić – czyli kultywowanie tradycji lokalnych w Chrząblicach.


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Chrząblice

Powrót do korzeni, byleby tego nie schrzanić – czyli kultywowanie tradycji lokalnych w Chrząblicach.

Celem projektu było kultywowanie tradycji lokalnych na terenie miejscowości Chrząblice, poprzez organizacje warsztatów teoretycznych i praktycznych, których efektem było złożenie wniosku o wpisanie produktu z wykorzystaniem chrzanu na listę produktów tradycyjnych MRiRW. W ramach projektu zakupiono także wyposażenie świetlicy wiejskiej, a w celu promocji miejscowości zakupiono tablicę reklamową.


Beneficjent: gmina Brudzew

Całkowita wartość:         15 976,10 zł

Środki własne:                   4 978,59 zł

Dotacja:                               10 000,00 zł

Fundusz sołecki:                   997,51 zł

Wkład mieszkańców:       3 000,00 zł

w tym   praca:                     1 800,00 zł

materiały:             1 200,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl