Poprawa wizerunku Sali Wiejskiego Domu Kultury w sołectwie Bestwin

Poprawa wizerunku Sali Wiejskiego Domu Kultury w sołectwie Bestwin


Sala po remoncie
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Bestwin

Poprawa wizerunku Sali Wiejskiego Domu Kultury w sołectwie Bestwin

W ramach realizacji projektu dokonano remontu i poprawy funkcjonalności Sali Wiejskiego Domu Kultury w Bestwinie poprzez: wyrównanie podłoży betonowych, wykonanie wylewki wyrównawczej, ułożenie wykładziny PVC typu Winigam Rozebrano także  ruszt boazerii sufitowej i wykonano nowe sufity podwieszane. Ponadto wykonano także izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe oraz wymianę opraw świetlówkowych. Mieszkańcy w ramach wkładu własnej pracy odnowili podłoże drewnianej sceny, wykonali gruntowanie i malowanie ścian oraz posprzątali obiekt po pracach remontowych.


Beneficjent: gmina Zduny

Całkowita wartość projektu:                  93 482,74 zł

Dotacja UMWW:                                      30 000,00 zł

Wkład finansowy gminy                          55 119,97 zł

Fundusz sołecki :                                         8 362,77 zł

Wkład własny mieszkańców:                  18 640,00 zł

w tym   praca:                                            11 640,00 zł

sprzęt:                                             4 000,00 zł

materiały:                                       3 000,00 zł


Galeria projektu

Sufit w sali po remoncie

Nowe oświetlenie i sufit podwieszany

Posadzka po remoncie

Posadzka w sali wyłożona wykładzina Winigam

Sala po remoncie

Sala Wiejskiego Domu Kultury po remoncie

WDK po remoncie

Sala Wiejskiego Domu Kultury

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl