Poprawa estetyki miejscowości Kęcerzyn


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Kęcerzyn

Poprawa estetyki miejscowości Kęcerzyn drogą do integracji i aktywizacji mieszkańców

Celem projektu było uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. W ramach realizacji zadania ocieplono ściany budynku, zamontowano rynny na elewacji, położono chodni z kostki brukowej. W świetlicy wiejskiej przeprowadzono generalne porządki oraz drobne naprawy i uporządkowano zieleń wokół budynku.

W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy wykonali prace porządkowe.


Beneficjent: gmina Kłodawa

Całkowita wartość: 58 663,33 zł
Środki własne: 3 333,21 zł
Dotacja: 30 000,00 zł
Fundusz sołecki: 10 830,12 zł
Wkład mieszkańców: 14 500,00 zł
w tym   praca: 4 500,00 zł
sprzęt: 10 000,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl