Pomost, przystań ryby, las. Tak Kamiennik wita Was! – zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Kamiennik

Pomost, przystań, ryby, las. Tak Kamiennik wita Was! – zachowanie , odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych.

W ramach zadania wybudowano dwa pomosty – rekreacyjny i wędkarsko – rekreacyjny. Zbudowano chodnik i parking, teren ogrodzono, zainstalowano tablicę informacyjną. Zakupiono i postawiono toaletę przenośną. Mieszkańcy uporządkowali teren przy zbiorniku z chwastów, zakrzaczeń i śmieci, nasadzili zieleń ozdobną i zasiali trawę.


Beneficjent: Gmina Drawsko

Całkowita wartość:                                  56 967,45 zł

Środki własne :                                         17 417,45 zł

Dotacja:                                                        30 000,00 zł

Fundusz Sołecki :                                       9 550,00 zł

Wkład mieszkańców:                               21 405,00 zł

w tym   praca:                                              20 610,00 zł

materiały:                                                         795,00 zł

 


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl