…pod „Bocianim Gniazdem”


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2014

  • Sołectwo: Rusocin

Kino letnie i centrum rozrywki dla dzieci w Rusocinie pod „Bocianim Gniazdem”

Projekt polegał na stworzeniu bajkowego, nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw. W ramach zadania zakupiono elementy placu zabaw, zamontowano drewniane ławki oraz bajkowe plansze, a także przygotowano miejsce z przeznaczeniem na kino letnie. Sprzęt do wyświetlania wykorzystywany jest również zimą, w sali świetlicy wiejskiej. Ponadto w ramach zadania zadaszono wejście do świetlicy wiejskiej, wymieniono płytki chodnikowe na kostkę brukową, a także postawiono nowe ogrodzenie z drewnianych, wielokolorowych desek.


Beneficient: gmina Dolsk

Całkowita wartość projektu: 42 681,29 zł
Dotacja UMWW: 27 120,00 zł
Wkład własny gminy: 9 561,29 zł
w tym fundusz sołecki:  9 001,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 6 000,00zł
w tym praca: 1 950,00 zł
sprzęt: 3 750,00 zł
materiały: 300,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl