Plaża z miejscem piknikowym przy Łużycy


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Czajków

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy rzece Łużycy w miejscowości Czajków i utworzenie miejsca do czynnej integracji mieszkańców

Przedmiotem projektu było zagospodarowanie terenu przy rzece Łużycy i stworzenie plaży piaskowej wraz z miejscem piknikowym. W ramach zadania uprzątnięto teren, wzmocniono wały wzdłuż rzeki, wykonano trawniki, plażę, miejsce na ognisko, a także zamontowano wiaty wraz ze stołami i ławkami. Ponadto przeprowadzono prace ogrodowe polegające na przygotowaniu terenu do nasadzenia roślin. W realizację projektu zaangażowali się mieszkańcy miejscowości, którzy wykonali wszystkie prace związane z uporządkowaniem terenu i nasadzeniem roślin.


Beneficjent: gmina Czajków

Całkowita wartość projektu: 44 219,89 zł
Dotacja Samorządu Województwa: 30 000,00 zł
Wkład własny gminy: 7 769,89 zł

Wkład własny mieszkańców: 6 450,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl