Plac rekreacyjny


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Stary Nakwasin

Zagospodarowanie części terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie na plac rekreacyjny

Przedmiotowy projekt obejmował zagospodarowanie przestrzeni publicznej na plac rekreacyjny. Plac został wyposażony w urządzenia zabawowe oraz ogrodzony. Ponadto na terenie placu zabaw wykonano chodnik z kostki betonowej oraz usytuowano drewnianą altanę wyposażoną w dwie ławki oraz stół. Teren placu został wzbogacony o takie elementy jak ławki, kosze, a także stół piknikowy i betonowy grill. Zagospodarowany plac rekreacyjny przyczynił się podniesienia poziomu atrakcyjności sołectwa. Plac jako miejsce spotkań dzieci i dorosłych wpływa na wzrost integracji mieszkańców, zarówno Starego Nakwasina jak i wsi ościennych.


Beneficjent: gmina Koźminek

Całkowita wartość projektu: 37 000,00 zł
Dotacja UMWW: 29 000,00 zł
Wkład własny gminy: 7 250,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 750,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl