Plac rekreacji szansą na aktywną integrację mieszkańców Orzeszkowa


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Orzeszkowo

Plac rekreacji szansą na aktywną integrację mieszkańców Orzeszkowa

Celem projektu było zagospodarowanie placu rekreacji i złożyło się na to posadowienie na przygotowanym i utwardzonym kostką betonową placu altany drewnianej ośmiokątnej, doposażenie terenu w elementy małej architektury – ławki, stół ogrodowy i grill betonowy. Poza tym wykonano ogrodzenie sztachetowe z listew, posadzono 2 drzewa i 20 krzewów iglastych ozdobnych.


Beneficjent: gmina Kwilcz

Całkowita wartość: 48 763,60 zł
Środki własne: 14 863,60 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Fundusz sołecki: 3 900,00 zł

Wkład mieszkańców: 10 327,00 zł
w tym praca: 8 655,00 zł
sprzęt: 1 600,00 zł
materiały: 72,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl