Plac rekreacji szansą na aktywną integrację mieszkańców Orzeszkowa

Plac rekreacji szansą na aktywną integrację mieszkańców Orzeszkowa


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Orzeszkowo

Plac rekreacji szansą na aktywną integrację mieszkańców Orzeszkowa

Celem projektu było zagospodarowanie placu rekreacji i złożyło się na to posadowienie na przygotowanym i utwardzonym kostką betonową placu altany drewnianej ośmiokątnej, doposażenie terenu w elementy małej architektury – ławki, stół ogrodowy i grill betonowy. Poza tym wykonano ogrodzenie sztachetowe z listew, posadzono 2 drzewa i 20 krzewów iglastych ozdobnych.


Beneficjent: gmina Kwilcz

Całkowita wartość: 48 763,60 zł
Środki własne: 14 863,60 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Fundusz sołecki: 3 900,00 zł

Wkład mieszkańców: 10 327,00 zł
w tym praca: 8 655,00 zł
sprzęt: 1 600,00 zł
materiały: 72,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl