Piykne się w Rębowie biesiady szykują. Ino niech num przy grajdziołku teren odpicujum


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Rębowo

Piykne się w Rębowie biesiady szykują. Ino niech num przy grajdziołku teren odpicujum

Rewitalizacja terenu stawu w Rębowie obejmowała następujący zakres prac: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, umocowanie, ukształtowanie i obsianie skarp stawu, utwardzenie terenu oraz posadowienie grillowiska – paleniska. Powstało miejsce spotkań, wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności, poprawiono jakość wizualną centrum wsi Rębowo.


Beneficjent: gmina Piaski

Całkowita wartość projektu: 84 006,37 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład finansowy gminy: 35 306,37 zł
Fundusz sołecki: 10 700,00
Wkład własny mieszkańców:  35 681,00 zł
W tym praca: 12 030,00 zł
Sprzęt:  22 600,00 zł
Materiały: 1 051,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl