„Piknik Park”


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Dźwierszno Wielkie

Rozwój turystyki, promocja i integracja mieszkańców w „Piknik Parku”

W celu wypromowania miejscowości, w oparciu o jej historyczny walor jakim jest osadnictwo wczesnośredniowieczne, w ramach przedmiotowego zadania powstał wykonany z drewna „Piknik Park”. Prace w ramach zadania polegały na uporządkowaniu terenu, posianiu trawy i dokonaniu nasadzeń krzewów wieloletnich. W ramach pracy własnej mieszkańcy sołectwa za zakupione materiały wykonali ogrodzenie terenu, utwardzili kostką polbrukową teren pod altankę – wiatę integracyjną, która była wkładem rzeczowym do projektu. Zakupiono również wyposażenie placu rekreacyjnego (urządzenia placu zabaw, kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławki). Powstałe miejsce o charakterze integracyjno-turystycznym podkreśla walory miejscowości – jej dziedzictwo o znaczeniu archeologicznym, przez co przybliża mieszkańcom i turystom historię miejscowości. Zagospodarowany teren jest atutem w promocji i integracji mieszkańców. Umożliwia organizację imprez edukacyjno-kulturalno-społecznych.


Beneficjent: gmina Łobżenica

Całkowita wartość projektu: 50 397,45 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Fundusz sołecki/sponsorzy: 12 132,45 zł

Wkład własny mieszkańców: 8 265,00 zł
w tym praca: 5 265,00 zł
materiały: 3 000,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl