Pięknieje wieś Osiecza Pierwsza

Pięknieje wieś Osiecza Pierwsza


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Osiecza

Pięknieje wieś Osiecza Pierwsza – II etap

Celem projektu było stworzenie miejsca rekreacji oraz boiska do tenisa. W ramach realizacji zadania odmulono i ogrodzono zbiornik wodny. W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy oczyścili teren oraz posadzili krzewy wokół zbiornika.


Beneficjent: gmina Rzgów

Całkowita wartość: 22 200,00 zł
Środki własne: 0,00 zł
Dotacja: 10 000,00 zł
Fundusz sołecki: 6 000,00 zł
Wkład mieszkańców: 6 200,00 zł
w tym   praca: 3 300,00 zł
sprzęt: 2 500,00 zł
materiały: 400,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl