Pięknieje Palędzie – boisko do Mini Kosza przy świetlicy wiejskiej

Pięknieje Palędzie – boisko do Mini Kosza przy świetlicy wiejskiej


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Palędzie

Pięknieje Palędzie – boisko do Mini Kosza przy świetlicy wiejskiej

W wyniku realizacji projektu Gmina Dopiewo zrealizowała cel jakim było stworzenie miejsca czynnego wypoczynku w sołectwie Palędzie. Powstałe miejsce umożliwia aktywne i czynne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu przez mieszkańców sołectwa Palędzie i innych sołectw z Gminy Dopiewo. Projekt dotyczył budowy boiska do mini koszykówki wraz z elementami rekreacyjnymi.


Beneficjent: gmina Dopiewo

Całkowita wartość:                                  28 536,00 zł
Środki własne:                                             8 560,80 zł
Dotacja:                                                       19 975,20 zł
Wkład własny mieszkańców:                  1 700,00 zł
W tym praca:                                             1 200,00 zł
Sprzęt:                                                           500,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl