Pięknieją Lwóweckie wsie. (Misja Władysławowo) Najpierw o przyrodę dbamy, później na polanie gramy

Pięknieją Lwóweckie wsie. (Misja Władysławowo) Najpierw o przyrodę dbamy, później na polanie gramy


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Władysławowo

Pięknieją Lwóweckie wsie. (Misja Władysławowo) Najpierw o przyrodę dbamy, później na polanie gramy

W ramach projektu zakupiono materiały: 2 bramki aluminiowe z siatkami, 2 kosze na śmieci, 3 ławki parkowe, 2 stojaki na rowery, 50 kg nasion traw, 4 tablice edukacyjne, tłuczeń i piasek na wykonanie podejścia do boiska. Prace montażowe zakupionego sprzętu wykonane zostały przez mieszkańców sołectwa.


Beneficjent: gmina Lwówek

Całkowita wartość projektu: 40 163,03 zł
Dotacja UMWW: 18 000,00 zł
Wkład własny gminy: 17 563,03 zł
Fundusz sołecki: 4 600,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 22 095,00 zł
w tym praca: 15 795,00 zł
sprzęt: 6 300,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl