Pięknieją Lwóweckie wsie. (Misja Władysławowo) Najpierw o przyrodę dbamy, później na polanie gramy


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Władysławowo

Pięknieją Lwóweckie wsie. (Misja Władysławowo) Najpierw o przyrodę dbamy, później na polanie gramy

W ramach projektu zakupiono materiały: 2 bramki aluminiowe z siatkami, 2 kosze na śmieci, 3 ławki parkowe, 2 stojaki na rowery, 50 kg nasion traw, 4 tablice edukacyjne, tłuczeń i piasek na wykonanie podejścia do boiska. Prace montażowe zakupionego sprzętu wykonane zostały przez mieszkańców sołectwa.


Beneficjent: gmina Lwówek

Całkowita wartość projektu: 40 163,03 zł
Dotacja UMWW: 18 000,00 zł
Wkład własny gminy: 17 563,03 zł
Fundusz sołecki: 4 600,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 22 095,00 zł
w tym praca: 15 795,00 zł
sprzęt: 6 300,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl