Ognisko w Piotrowie Pierwszym


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Piotrowo Pierwsze

Ognisko w Piotrowie Pierwszym – budowa miejsca integracji

 

Celem projektu było zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Piotrowo Pierwsze. W ramach realizacji zadania powstało miejsce rekreacji i integracji dla dzieci i dorosłych. Stworzono krąg do grilla oraz ścieżki komunikacyjne do niego, ponadto zamontowano ławki metalowe.

W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy w ramach wkładu własnego zakupili 5 koszy na śmieci, tablicę informacyjną oraz stojak na rowery, uporządkowali teren pod inwestycję i zamontowali elementy małej architektury.


Beneficjent: gmina Czempiń

Całkowita wartość: 35 037,29 zł
Środki własne: 9 848,74 zł
Dotacja: 15 784,00 zł
Fundusz sołecki: 594,55 zł
Wkład mieszkańców: 9 080,00 zł
w tym   praca: 7 0530,00 zł
materiały: 1 550,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl