Odtworzenie dziedzictwa kulturowego

Odtworzenie dziedzictwa kulturowego


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Wartosław

Odtworzenie dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie szlaku pieszego w Wartosławiu

Celem projektu była poprawa estetyki wsi Wartosław. W ramach realizacji zadania utworzono szlak pieszy, który łączy ważne punktu w sołectwie. Szlak pieszy ma za zadanie przybliżyć turystom historię miejscowości. Na ternie objętym projektem zamontowano tablice informacyjne, ławki parkowe, kosze na śmieci oraz zakupiono projektor i komplet nagłośnienia. W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy uporządkowali teren, zamontowali elementy małej architektury oraz nasadzili zieleń.


Beneficjent: gmina Wronki

Całkowita wartość: 41 027,47 zł
Dotacja: 11 640,00 zł
Środki własne: 5 680,15 zł

Wkład mieszkańców: 3 484,50 zł
w tym   praca: 2 842,50 zł
sprzęt: 400,00 zł
materiały: 242,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl