Odtworzenie dziedzictwa kulturowego


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Wartosław

Odtworzenie dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie szlaku pieszego w Wartosławiu

Celem projektu była poprawa estetyki wsi Wartosław. W ramach realizacji zadania utworzono szlak pieszy, który łączy ważne punktu w sołectwie. Szlak pieszy ma za zadanie przybliżyć turystom historię miejscowości. Na ternie objętym projektem zamontowano tablice informacyjne, ławki parkowe, kosze na śmieci oraz zakupiono projektor i komplet nagłośnienia. W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy uporządkowali teren, zamontowali elementy małej architektury oraz nasadzili zieleń.


Beneficjent: gmina Wronki

Całkowita wartość: 41 027,47 zł
Dotacja: 11 640,00 zł
Środki własne: 5 680,15 zł

Wkład mieszkańców: 3 484,50 zł
w tym   praca: 2 842,50 zł
sprzęt: 400,00 zł
materiały: 242,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl