Odtwarzamy „Kipę” – lodową wyspę na stawie w Łagiewnikach Kościelnych


Odtwarzamy „Kipę” – lodowa wyspę na stawie w Łagiewnikach Kościelnych

Celem projektu było odmulenie stawu i jego rekultywacja, połączona z zagospodarowaniem około 0,5 ha działki otaczającej staw.


Beneficjent: Gmina Kiszkowo

Całkowita wartość projektu:                 54 300,24 zł
Dotacja UMWW:                                    30 000,00 zł
Wkład finansowy własny:                      14 300,00 zł
Fundusz Sołecki:                                     10 000,00 zł
Wkład własny mieszkańców:               34 342,00 zł
W tym praca:                                             9 704,00 zł
Sprzęt:                                                        5 253,00 zł
Materiały:                                                  19 385,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl