Odtwarzamy Kipę – lodową wyspę na stawie w Łagiewnikach Kościelnych – etap 2


Odtwarzamy Kipę – lodową wyspę na stawie w Łagiewnikach Kościelnych – etap 2

W ramach zrealizowanego zadania wykonano ścieżkę dydaktyczną, przy której ustawiono kilka starych maszyn rolniczych przekazanych przez mieszkańców wsi. Wzdłuż ścieżki ustawiono ławki parkowe i kosze naśmieci, ustawiono również tablice informacyjną ze stojakiem na rowery. Dzieci ze szkoły wykonały dużą część nasadzeń drzew i krzewów wokół stawu i na wyspie, wykonały także budki lęgowe dla ptaków, które dorośli zawiesili na drzewach. Zwieńczeniem projektu jest budowa mostu pływającego na wyspę, na której znajduje się stara, murowana lodownia. Do wejścia na most prowadzą schody, a całość zabezpieczona jest barierkami.


Beneficjent: Gmina Kiszkowo

 

Całkowita wartość:                                  57 584,11 zł

Środki własne:                                          17 584,11 zł

Dotacja:                                                        30 000,00 zł

Fundusz Sołecki:                                      10 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                               21 250,00 zł

W tym          praca:                                    12 000,00 zł

sprzęt:                                     6 500,00 zł

materiały:                                     2 750,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl