Odtwarzamy Kipę – lodową wyspę na stawie w Łagiewnikach Kościelnych – etap 2

Odtwarzamy Kipę – lodową wyspę na stawie w Łagiewnikach Kościelnych – etap 2


Odtwarzamy Kipę – lodową wyspę na stawie w Łagiewnikach Kościelnych – etap 2

W ramach zrealizowanego zadania wykonano ścieżkę dydaktyczną, przy której ustawiono kilka starych maszyn rolniczych przekazanych przez mieszkańców wsi. Wzdłuż ścieżki ustawiono ławki parkowe i kosze naśmieci, ustawiono również tablice informacyjną ze stojakiem na rowery. Dzieci ze szkoły wykonały dużą część nasadzeń drzew i krzewów wokół stawu i na wyspie, wykonały także budki lęgowe dla ptaków, które dorośli zawiesili na drzewach. Zwieńczeniem projektu jest budowa mostu pływającego na wyspę, na której znajduje się stara, murowana lodownia. Do wejścia na most prowadzą schody, a całość zabezpieczona jest barierkami.


Beneficjent: Gmina Kiszkowo

Całkowita wartość: 78 734,11 zł
Środki własne: 17 584,11 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Fundusz sołecki: 10 000,00 zł

Wkład mieszkańców: 21 250,00 zł
w tym praca: 12 000,00 zł
sprzęt: 6 500,00 zł
materiały: 2 750,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl