Od Rakowa Wierzbowego do Rakowa Olenderskiego

Od Rakowa Wierzbowego do Rakowa Olenderskiego


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Rakowo

„Od Rakowa Wierzbowego do Rakowa Olenderskiego” Kompleksowy program rozbudowy infrastruktury sportowej, kulturalnej oraz edukacyjnej na obszarze Sołectwa Rakowo

Projekt polegał na budowie ścieżki dydaktyczno – sportowej eksponującej walory przyrodnicze oraz historyczne Rakowa oraz posiadającej funkcje rekreacyjne. Zbudowano także boisko sportowe do siatkówki wraz z wydzielonym miejscem na organizację ognisk i spotkań dla mieszkańców. Dodatkowo zakupione zostało wyposażenie do świetlicy wiejskiej.
W ramach pracy własnej mieszkańców wykonane zostały następujące prace: nasadzenie drzew, prace ziemne przy budowie boiska do siatkówki, montowanie opłotowania i słupków na boisku, karczowanie i wywóz krzewów, instalacja masztu, anteny, kamer oraz utworzenie infrastruktury sieci lokalnej i punktu dostępu do WiFi.


Beneficjent: gmina Czerniejewo

Całkowita wartość projektu: 54 687,10 zł
Środki własne gminy: 3 441,61 zł
Dotacja UMWW: 29 831,97 zł
Fundusz sołecki: 9 343,52 zł

Wkład własny mieszkańców: 12 070,00 zł
w tym praca: 7 200,00 zł
sprzęt: 1 320,00 zł
materiały: 3 550,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl