Od Rakowa Wierzbowego do Rakowa Olenderskiego


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Rakowo

„Od Rakowa Wierzbowego do Rakowa Olenderskiego” Kompleksowy program rozbudowy infrastruktury sportowej, kulturalnej oraz edukacyjnej na obszarze Sołectwa Rakowo

Projekt polegał na budowie ścieżki dydaktyczno – sportowej eksponującej walory przyrodnicze oraz historyczne Rakowa oraz posiadającej funkcje rekreacyjne. Zbudowano także boisko sportowe do siatkówki wraz z wydzielonym miejscem na organizację ognisk i spotkań dla mieszkańców. Dodatkowo zakupione zostało wyposażenie do świetlicy wiejskiej.
W ramach pracy własnej mieszkańców wykonane zostały następujące prace: nasadzenie drzew, prace ziemne przy budowie boiska do siatkówki, montowanie opłotowania i słupków na boisku, karczowanie i wywóz krzewów, instalacja masztu, anteny, kamer oraz utworzenie infrastruktury sieci lokalnej i punktu dostępu do WiFi.


Beneficjent: gmina Czerniejewo

Całkowita wartość projektu: 54 687,10 zł
Środki własne gminy: 3 441,61 zł
Dotacja UMWW: 29.831,97 zł
Fundusz sołecki: 9.343,52 zł

Wkład własny mieszkańców: 12 070,00 zł
w tym praca: 7.200,00 zł
sprzęt: 1.320,00 zł
materiały: 3.550,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl