Od dziada, pradziada do dziś


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Pakszyn

Od dziada, pradziada do dziś – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pakszyn

Przedmiotowy projekt obejmował następujące zadania: zorganizowanie Święta Kmiecia Czyrnia (legendarnego właściciela Czerniejewa), przeprowadzenie warsztatu ludowego i dwóch warsztatów kulinarnych, powstanie modelarni dla dzieci i młodzieży, wykonanie placu zabaw, posadowienie altanki, wykonanie ścieżki spacerowej przy świetlicy wiejskiej oraz wymianę desek podłogowych w budynku świetlicy. Mieszkańcy zaangażowali się w wyżej wymienione zadania montując i zabezpieczając podłogę w świetlicy wiejskiej oraz pracując przy wykonaniu ścieżki spacerowej. Ponadto w ramach wkładu rzeczowego na Dożynkach Wiejskich zagrał zespół muzyczny oraz wystąpili wojowie. Realizując powyższy projekt mieszkańcy podnieśli standard świetlicy a cały okalający świetlicę teren został uprzątnięty i zmodernizowany. Wieś Pakszyn zyskała miejsce gdzie całe rodziny mogą miło spędzić czas. Projekt przyczynił się do zaktywizowania mieszkańców oraz polepszenia i zacieśnienia relacji międzysąsiedzkich. Działania realizowane w ramach projektu umożliwiły najmłodszym mieszkańcom miejscowości poznanie piastowskiej tradycji a dzięki zorganizowanym warsztatom dały możliwość nabycia nowych umiejętność bądź pogłębienia zainteresowań.


Beneficjent: gmina Czerniejewo

Całkowita wartość projektu: 55 042,82 zł
Dotacja Samorządu Województwa: 30 000,00 zł
Wkład własny gminy: 12 247,82 zł

Wkład własny mieszkańców: 12 795,00 zł
w tym praca: 11 295,00 zł
sprzęt: 0,00 zł
materiały: 1 500,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl