Ocalić od zapomnienia


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Popielewo II

Ocalić od zapomnienia czyli kultywowanie tożsamości i dziedzictwa historycznego sołectwa Popielewo II

Zrealizowane przedsięwzięcie miało na celu poprawę stanu infrastruktury rekreacyjno-sportowej. W ramach projektu wykonano plac zabaw, który został ogrodzony, wybudowano chodnik z kostki brukowej, oczyszczono staw, a także zakupiono elementy małej architektury takie jak: ławeczki i kosze. Zrealizowane zadanie odbyło się przy dużym wsparciu mieszkańców, którzy odpowiedzialni byli za przygotowanie terenu oraz montaż poszczególnych elementów architektury. Przedmiotowa inwestycja zwiększyła atrakcyjność miejscowości oraz poszerzyła możliwości spędzania czasu wolnego przez mieszkańców sołectwa. Powstała infrastruktura wspiera promocję lokalnego dziedzictwa historycznego oraz wpłynęła na poprawę estetyki miejscowości.


Beneficjent: gmina Skulsk

Całkowita wartość projektu: 131 242,15 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład finansowy gminy: 68 992,15 zł

Wkład własny mieszkańców: 32 250,00 zł
w tym praca: 17 250,00 zł
sprzęt: 15 000,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl