Nowe meble a znaczą tak wiele

Nowe meble a znaczą tak wiele


Nowe krzesła i stoły w świetlicy wiejskiej w Izdebkach, w gminie Łobżenica
  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Izdebki

Nowe meble a znaczą tak wiele – zakup wyposażenia dla Izdebek

Zrealizowany projekt miał na celu doposażenie świetlicy wiejskiej. Poprawa stanu wyposażenia budynku świetlicy obejmowała zakup krzeseł oraz stołów. Zakupione elementy wpłynęły pozytywnie na funkcjonalność oraz wizerunek świetlicy wiejskiej, która jest miejscem spotkań mieszkańców sołectwa. Położenie budynku w centrum miejscowości, nad oczkiem wodnym sprawia, iż jest to główne miejsce odbywających się w sołectwie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, edukacyjnych czy rozrywkowych.


Beneficjent: gmina Łobżenica

Całkowita wartość projektu: 6.082,01 zł
Dotacja UMWW: 3.040,00 zł
Fundusz sołecki: 3.042,01 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl