Nowe meble a znaczą tak wiele


  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Izdebki

Nowe meble a znaczą tak wiele – zakup wyposażenia dla Izdebek

Zrealizowany projekt miał na celu doposażenie świetlicy wiejskiej. Poprawa stanu wyposażenia budynku świetlicy obejmowała zakup krzeseł oraz stołów. Zakupione elementy wpłynęły pozytywnie na funkcjonalność oraz wizerunek świetlicy wiejskiej, która jest miejscem spotkań mieszkańców sołectwa. Położenie budynku w centrum miejscowości, nad oczkiem wodnym sprawia, iż jest to główne miejsce odbywających się w sołectwie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, edukacyjnych czy rozrywkowych.


Beneficjent: gmina Łobżenica

Całkowita wartość projektu: 6.082,01 zł
Dotacja UMWW: 3.040,00 zł
Fundusz sołecki: 3.042,01 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl