Nowe drewniane stołki

Nowe drewniane stołki


  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2014

  • Sołectwo: Chlebno

Nowe drewniane stołki w Chlebnie; Gmina Łobżenica

Celem projektu była poprawa funkcjonowania Centrum Integracyjno-Rekreacyjnego miejscowości poprzez zakup stołów oraz ławek. W efekcie poprawił się stan wyposażenia obiektu, który służy zarówno mieszkańcom, jak i osobom przyjezdnym. Zwiększyło się wykorzystanie budynku na potrzeby realizacji przedsięwzięć integrujących mieszkańców i promujących sołectwo.


Beneficjent: gmina Łobżenica

Całkowita wartość projektu:10 000,00 zł
Dotacja UMWW: 5 000,00 zł
Wkład finansowy gminy: 5 000,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl