Nasze miejsce spotkań

Nasze miejsce spotkań


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo:

Nasze miejsce spotkań – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Żychlin

Poprzez realizację projektu powstało miejsce spotkań dla mieszkańców gminy. Wykonano plac zabaw przeznaczony dla najmłodszych mieszkańców miejscowości oraz wymurowano grill z rusztem z cegły klinkierowej. Teren objęty projektem został ogrodzony oraz obsadzony materiałem roślinnym w postaci krzewów i trawy. Montażu siatki ogrodzeniowej dokonali mieszkańcy sołectwa, którzy użyczyli niezbędnego do wyrównania terenu sprzętu, a także uporządkowali przestrzeń po zakończeniu prac. Zagospodarowana przestrzeń jest miejscem sprzyjającym integracji – zapewniającym dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwość czynnego, rodzinnego wypoczynku w miejscu bezpiecznym i do tego przystosowanym. Na zagospodarowanym terenie organizuje się cykliczne przedsięwzięcia o charakterze kulturalno-rekreacyjnym, które wpływają na wzmocnienie więzi społecznych oraz aktywizację mieszkańców sołectwa. Powstały kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy wpłyną również na poprawę wyglądu estetycznego wsi.


Beneficjent: gmina Gołuchów

Całkowita wartość projektu: 40 0466,73 zł
Dotacja UMWW: 25 000,00 zł
Wkład finansowy gminy: 10 296,73 zł

Wkład własny mieszkańców: 4 750,00 zł
w tym praca: 3 750,00 zł
sprzęt: 1 000,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl