Nasze miejsce spotkań


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Wziąchów

Nasze miejsce spotkań – rozbudowa i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we Wziąchowie

Celem projektu było zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców sołectwa.
W ramach inwestycji wykonano dobudówkę pomieszczenia kuchennego do istniejącej sali wiejskiej wraz z jej kompleksowym wyposażeniem w instalację wodno – kanalizacyjną, gazową i elektryczną.
W ramach pracy własnej mieszkańcy uporządkowali obiekt po remoncie, wyrównali i oczyścili teren, zasiali trawę oraz nasadzili rośliny ozdobne w celu uatrakcyjnienia przestrzeni przed salą wiejską.


Beneficjent: gmina Pogorzela

Całkowita wartość projektu: 96 732,90 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład finansowy gminy: 40 872,90 zł
Fundusz sołecki: 24 260,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 1 600,00 zł,
w tym: praca: 600,00 zł
sprzęt: 500,00 zł
materiały: 500,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl