Nasze miejsce „Na Bielawach”

Nasze miejsce „Na Bielawach”


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Modła

Nasze miejsce „Na Bielawach”

W wyniku realizacji zadania powstał ogrodzony plac zabaw oraz chata grillowa. W ramach wkładu własnego mieszkańcy wykonali prace przygotowawcze, wykopy pod całym terenem placu zabaw następnie po zamontowaniu urządzeń nawieziono piasek na cały plac oraz wykonano jego ogrodzenie. Ponadto wspólnota wiejska na budowę altany przekazała drewno oraz piasek.


Beneficjent: gmina Rzgów

Całkowita wartość: 34 108,14 zł
Środki własne: 3 179,74 zł
Dotacja UMWW: 15 332,00 zł
Fundusz sołecki: 15 596,40 zł

Wkład mieszkańców: 20 300,00 zł
w tym praca:  9 000,00 zł
sprzęt: 1 500,00 zł
materiały: 9 800,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl