Nasze miejsce „Na Bielawach”


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Modła

Nasze miejsce „Na Bielawach”

W wyniku realizacji zadania powstał ogrodzony plac zabaw oraz chata grillowa. W ramach wkładu własnego mieszkańcy wykonali prace przygotowawcze, wykopy pod całym terenem placu zabaw następnie po zamontowaniu urządzeń nawieziono piasek na cały plac oraz wykonano jego ogrodzenie. Ponadto wspólnota wiejska na budowę altany przekazała drewno oraz piasek.


Beneficjent: gmina Rzgów

Całkowita wartość: 34 108,14 zł
Środki własne: 3 179,74 zł
Dotacja UMWW: 15 332,00 zł
Fundusz sołecki: 15 596,40 zł

Wkład mieszkańców: 20 300,00 zł
w tym praca:  9 000,00 zł
sprzęt: 1 500,00 zł
materiały: 9 800,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl