„Na placu się spotykamy, o planach sołectwa porozmawiamy – zagospodarowanie placu w Bługowie”

„Na placu się spotykamy, o planach sołectwa porozmawiamy – zagospodarowanie placu w Bługowie”


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Bługowo

„Na placu się spotykamy, o planach sołectwa porozmawiamy – zagospodarowanie placu w Bługowie”

Celem projektu było zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Bługowo. Plac rekreacyjny znajduje się w centrum wsi i jest sercem spotkań dla mieszkających tam osób. Na placu znajdują się już 3 drewniane wiaty, dwie z nich wyposażone są w stoły oraz mały grill. Przy wiatach znajduje się boisko do piłki nożnej. Realizacja zadania polegała na montażu elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz małej infrastruktury, ogrodzeniu terenu i nasadzeniu zieleni ozdobnej.


Beneficjent: Gmina Lipka

Całkowita wartość:                                  39 588,37 zł

Środki własne:                                            6 568,37 zł

Dotacja:                                                        22 994,00 zł

Fundusz Sołecki:                                      10 026,00 zł

Wkład mieszkańców:                              14 070,00 zł

W tym          praca:                                   12 720,00 zł

sprzęt:                                        750,00 zł

materiały:                                        600,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl