„Na placu się spotykamy, o planach sołectwa porozmawiamy – zagospodarowanie placu w Bługowie”


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Bługowo

„Na placu się spotykamy, o planach sołectwa porozmawiamy – zagospodarowanie placu w Bługowie”

Celem projektu było zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Bługowo. Plac rekreacyjny znajduje się w centrum wsi i jest sercem spotkań dla mieszkających tam osób. Na placu znajdują się już 3 drewniane wiaty, dwie z nich wyposażone są w stoły oraz mały grill. Przy wiatach znajduje się boisko do piłki nożnej. Realizacja zadania polegała na montażu elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz małej infrastruktury, ogrodzeniu terenu i nasadzeniu zieleni ozdobnej.


Beneficjent: Gmina Lipka

Całkowita wartość:                                  39 588,37 zł

Środki własne:                                            6 568,37 zł

Dotacja:                                                        22 994,00 zł

Fundusz Sołecki:                                      10 026,00 zł

Wkład mieszkańców:                              14 070,00 zł

W tym          praca:                                   12 720,00 zł

sprzęt:                                        750,00 zł

materiały:                                        600,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl