Modernizacja terenu rekreacyjnego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na boisko sportowe do gry w piłkę nożną

Modernizacja terenu rekreacyjnego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na boisko sportowe do gry w piłkę nożną


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Chrząstowo

Modernizacja terenu rekreacyjnego poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na boisko sportowe do gry w piłkę nożną

W ramach zadania Grupa Odnowy Wsi wraz z innymi mieszkańcami sołectwa stworzyła miejsce integracji, wypoczynku, rozrywki i zabawy „pod chmurką” poprzez modernizacje terenu z przeznaczeniem na boisko sportowe do gry w piłkę nożną. W ramach projektu mieszkańcy uporządkowali teren, wyrównali i obsadzili nowa roślinnością. Dużego zaangażowania wymagały też prace polegające na karczowaniu krzewów i zarośli oraz rugowaniu wystających pni.


Beneficjent: Gmina Książ Wlkp.

 

Całkowita wartość:                                 64 831,70 zł

Środki własne:                                          24 831,70 zł

Dotacja:                                                        30 000,00 zł

Fundusz Sołecki:                                      10 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                              24 980,00 zł

W tym          praca:                                   14 100,00 zł

sprzęt:                                    4 150,00 zł

materiały:                                    6 730,00 zł


Galeria projektu

Otoczenie boiska w Chrząstowie

Zrekultywowane otoczenie boiska

Wiata i boisko do siatkówki plażowej przy boisku piłkarskim

Teren rekreacyjny przy boisku piłkarskim

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl