Modernizacja stadionu sportowego w Trzcinicy

Modernizacja stadionu sportowego w Trzcinicy


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Trzcinica

Modernizacja stadionu sportowego w Trzcinicy

W ramach prac remontowych stadionu sportowego utwardzono plac przed stadionem wraz z wymianą elementów ulic ( krawężniki i obrzeża betonowe ), przeprowadzono remont trybuny sportowej obejmujący wymianę 77 sztuk siedzisk, dosiano trawę na boisku i nasadzono 100 szt. drzew iglastych. W ramach zadania zakupiono także 22 szt. kompletów biesiadnych.


Beneficjent: gmina Trzcinica

Całkowita wartość projektu: 26 158,65 zł

Środki własne:                            2 952,65 zł

Dotacja UMWW:                     15 396,00 zł

Fundusz sołecki:                        7 810,00 zł

Wkład własny mieszkańców:  8 635,00 zł

w tym   praca:                            5 685,00 zł

sprzęt:                                         2 950,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl