Modernizacja skweru im. Kazimierza Tomasza Barwickiego w Witaszycach

Modernizacja skweru im. Kazimierza Tomasza Barwickiego w Witaszycach


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Witaszyce

Modernizacja skweru im. Kazimierza Tomasza Barwickiego w Witaszycach

Celem wnioskowanego projektu było zagospodarowanie terenu w centralnej części wsi Witaszyce, zlokalizowanego przy Alei Wolności. Ce osiągnięto poprzez stworzenie skweru dla celów wypoczynkowych wraz z wygospodarowaniem terenu na istniejące miejsce pamięci narodowej. Dzięki projektowi powstała strefa wypoczynku dla mieszkańców oraz miejsce integracji, gdzie władze samorządowe będą organizować uroczystości rocznicowe oraz obchody świąt państwowych i lokalnych.


Beneficjent : gmina Jarocin

Całkowita wartość projektu:                                 38 986,79 zł
Dotacja UMWW:                                                     27 290,00 zł
Wkład finansowy gminy:                                          5 664,79 zł
Fundusz sołecki:                                                         6 032,00 zł

Wkład własny mieszkańców:                                       150,00 zł
w tym   praca:                                                                 150,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl