Modernizacja placu zabaw w Panigrodzu


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Panigródz

Modernizacja placu zabaw w Panigrodzu

Celem zadania było zmodernizowanie placu zabaw dla dzieci w Panigrodzu na działce 351. W ramach zadania zdemontowano zniszczone elementy placu zabaw i zastąpiono je nowoczesnym zestawem zabawowym. Dodatkowo dla powiększenia oferty rekreacyjnej dla dzieci zamontowano huśtawkę oraz bujak. Plac zabaw został ogrodzony ogrodzeniem z podmurówką systemową z dwoma furtkami i bramą wjazdową.


Beneficjent: Gmina Gołańcz

Całkowita wartość:                                  45 880,00 zł

Środki własne:                                          14 017,00 zł

Dotacja:                                                        29 863,00 zł

Fundusz Sołecki:                                        2 000,00 zł

Wkład mieszkańców:                                5 490,00 zł

W tym          praca:                                     5 490,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl