Mini gościniec w Donatowie

Mini gościniec w Donatowie


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Donatowo

Mini Gościniec w Donatowie – budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla dzieci i rodziców

Celem projektu było zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Donatowo. Dzięki zrealizowanemu zadaniu powstało miejsce rekreacji i integracji dla dzieci i dorosłych. W ramach realizacji zadania doposażono plac zabaw w elementy zabawowe, piaskownicę, ławki z oparciem, kosz na śmieci oraz w stojak na rowery.

W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy uporządkowali teren przed i po realizacji zadania, wykonali trawniki, nasadzili krzewy iglaste oraz zamontowali drewniane ogrodzenie.


Beneficjent: gmina Czempiń

Całkowita wartość: 36 886,00 zł
Środki własne: 11 123,00 zł
Dotacja: 14 077,00 zł
Fundusz sołecki: 600,00 zł
Wkład mieszkańców: 11 086,00 zł
w tym   praca:                   5 820,00 zł
sprzęt:                 700,00 zł
materiały:           4 566,00 zł

 


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl