Miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Mirkowice

Miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Mirkowice


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Mirkowice

Miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Mirkowice

Celem zadania było zagospodarowanie terenu i utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańców wsi Mirkowice. Powstało miejsce propagujące aktywne formy spędzania wolnego czasu na  łonie natury, które przyczyni się do integracji społeczności lokalnej.


Beneficjent:  Gmina Mieścisko

Całkowita wartość projektu:                    20 662,25 zł
Dotacja UMWW:                                        14 460,00 zł
Wkład finansowy własny:                            6 202,25 zł
Wkład własny mieszkańców:                      4 769,00 zł
w tym   praca:                                                4 200,00 zł
materiały:                                                          569,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl