Miejsce spotkań miejscem integracji mieszkańców sołectwa Pruszków i sołectwa Dębniałki Kaliskie.


  • Nazwa konkursu: Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Pruszków

Miejsce spotkań miejscem integracji mieszkańców sołectwa Pruszków i sołectwa Dębniałki Kaliskie.

W ramach zadania zakupiono nowe wyposażenie świetlicy strażackiej, pełniącej funkcje świetlicy wiejskiej dla mieszkańców Pruszkowa i sąsiedzkich Dębniałek Kaliskich. W ramach zadania zakupiono 100 szt. krzeseł i 7 szt. rozkładanych stołów.


Beneficjent: gmina Blizanów

Całkowita wartość projektu: 14.649,00 zł
Dotacja UMWW: 5.000,00 zł
Wkład finansowy gminy: 9.649,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl