Miejsce rekreacji i wypoczynku


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Smulsko

Miejsce rekreacji i wypoczynku w centrum miejscowości Smulsko

W ramach projektu zagospodarowano centrum miejscowości Smulsko zwiększając atrakcyjność rekreacyjno-turystyczną sołectwa. Wybudowano altanę, którą wyposażono w 10 kompletów mebli biesiadnych, położono chodnik z tarasem brukowym oraz wymurowano grill. Mieszkańcy w ramach pracy własnej odpowiedzialni byli za dokonanie nasadzeń zakupionych w ramach projektu drzew i krzewów oraz ich późniejszą pielęgnację. Zagospodarowanie terenu pozytywnie wpłynęło na rozwój społeczno-kulturowy i rekreacyjno-wypoczynkowy mieszkańców sołectwa. Wyposażenie centrum miejscowości w nową infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową umożliwia organizację imprez plenerowych, spotkań czy zawodów sportowych, zachęca społeczność wiejską do nawiązywania nowych relacji.


Beneficjent: gmina Przykona

Całkowita wartość projektu: 61 058,93 zł
Dotacja UMWW: 29 502,20 zł
Wkład własny gminy (fundusz sołecki): 28 786,73 zł

Wkład własny mieszkańców: 2 770,00 zł
w tym praca: 2 370,00 zł
sprzęt: 400,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl