Miejsce niezwykłe

Miejsce niezwykłe


Uczestnicy warsztaów plastycznych przy sztalugach w Żychlinie, w gminie Stare Miasto
  • Nazwa konkursu: Nasza wieś, naszą wspólną sprawą

  • Rok konkursu: 2014

  • Sołectwo: Żychlin

Żychlin – miejsce niezwykłe

Celem projektu „Żychlin – miejsce niezwykłe” była promocja dziedzictwa kulturowego miejscowości Żychlin. Podczas spotkania z zainteresowanymi mieszkańcami sołectwa Żychlin, gminy Stare Miasto oraz powiatu konińskiego przedmiotowy projekt zainaugurowany został prezentacją multimedialną historyka-regionalisty pt. „Niezwykły ród Kossaków”, która przybliżyła mało znane związki Kossaków z ziemią konińską. Następnie przeprowadzono warsztaty plastyczne dla grupy dzieci i młodzieży, pod kierunkiem artysty-plastyka, związane z twórczością Juliusza, Wojciecha i Jerzego Kossaków. Kolejnym etapem projektu były warsztaty fotograficzne, podczas których uczestnicy fotografowali najciekawsze obiekty znajdujące się w Żychlinie. Następnie odbyły się warsztaty historyczno-literackie pod kierunkiem historyka-regionalisty, na których biorące w nich udział osoby zapoznały się z historią Żychlina, w tym z piśmiennictwem historycznym i literackim związanym z tym miejscem. Dla spopularyzowania postaci Fryderyka Chopina oraz stworzenia uczestnikom możliwości twórczego współzawodnictwa i integracji ogłoszony został konkurs wiedzy pn. „Wieńczę Talent i Cnotę” adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum gminy Stare Miasto oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu konińskiego. Ponadto dla uczestników warsztatów oraz chętnych członków Stowarzyszenia Przyjaciół Żychlina zorganizowano wycieczkę do Siąszyc, rodzimej miejscowości żony Juliusza Kossaka, w której on i jego dzieci wielokrotnie przebywali. Na podsumowanie projektu zorganizowano, otwartą dla mieszkańców: wystawę zdjęć uczestników warsztatów sekcji fotograficznej, wystawę prac uczestników warsztatów plastycznych, wystawę najciekawszych pozycji literackich i facsimile dokumentów dotyczących Żychlina oraz odbył się koncert muzyki Chopina.


Beneficjent: Stowarzyszenie Przyjaciół Żychlina

Całkowita wartość projektu: 8 781,43 zł
Dotacja UMWW: 6 726,42 zł
Wkład finansowy własny: 376,01 zł

Wkład własny osobowy: 1 679,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl