Miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi Sarbia

Miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi Sarbia


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Sarbia

Miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi Sarbia

W ramach realizowanego zadania zagospodarowano działkę 211/4 w miejscowości Sarbia. Dokonano zakupu urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem i tablicą informacyjną. Po przygotowaniu terenu zainstalowano zakupione urządzenia  – orbiter, wiosła, podciąg, przyrząd do wyciskania siedząc. Teren został ogrodzony siatką wraz z furtką, mieszkańcy w ramach wkładu własnego nasadzili drzewa i krzewy oraz wysiali trawę.


Beneficjent: Gmina Mieścisko

Całkowita wartość:                                  19 003,50 zł

Dotacja:                                                        13 285,35 zł

Fundusz Sołecki:                                        5 718,15 zł

Wkład mieszkańców:                                8 750,00 zł

W tym          praca:                                     6 750,00 zł

sprzęt:                                    2 000,00 zł

 


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl