Miasteczko ruchu drogowego

Miasteczko ruchu drogowego


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2012

  • Sołectwo:

Budowa placu zabaw odnowienie szkolnego miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Jelenie sołectwo nr 1

W ramach zrealizowanego zadania wybudowano plac zabaw oraz odnowiono Szkolne Miasteczko Ruchu Drogowego. W efekcie powstał nowoczesny, spełniający standardy i normy bezpieczeństwa plac zabaw wyposażony w zespół zabawowy, zjeżdżalnie, huśtawkę, kolejkę i karuzelę. Natomiast do Szkolnego Miasteczka Ruchu Drogowego zakupiono 10 nowych znaków drogowych, które umożliwiają podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ruchu drogowego, jak również pozwalają na wspólny wypoczynek i integrację lokalnej społeczności. Mieszkańcy zaangażowali się w prace przygotowawcze uporządkowując teren przed rozpoczęciem robót, a także posprzątali go po zakończonych pracach. Zrealizowany projekt przyczynił się do wzrostu aktywności ruchowej oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży spędzających czas wolny w nowo zagospodarowanej przestrzeni.


Beneficjent: gmina Kraszewice

Całkowita wartość projektu: 52 782,51 zł
Dotacja UMWW: 33 100,00 zł
Wkład własny gminy: 2 682,51 zł

Wkład własny mieszkańców: 17 000,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl