Miasteczko ruchu drogowego


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2012

  • Sołectwo: Jelenie

Budowa placu zabaw odnowienie szkolnego miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Jelenie sołectwo nr 1

W ramach zrealizowanego zadania wybudowano plac zabaw oraz odnowiono Szkolne Miasteczko Ruchu Drogowego. W efekcie powstał nowoczesny, spełniający standardy i normy bezpieczeństwa plac zabaw wyposażony w zespół zabawowy, zjeżdżalnie, huśtawkę, kolejkę i karuzelę. Natomiast do Szkolnego Miasteczka Ruchu Drogowego zakupiono 10 nowych znaków drogowych, które umożliwiają podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ruchu drogowego, jak również pozwalają na wspólny wypoczynek i integrację lokalnej społeczności. Mieszkańcy zaangażowali się w prace przygotowawcze uporządkowując teren przed rozpoczęciem robót, a także posprzątali go po zakończonych pracach. Zrealizowany projekt przyczynił się do wzrostu aktywności ruchowej oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży spędzających czas wolny w nowo zagospodarowanej przestrzeni.


Beneficjent: gmina Kraszewice

Całkowita wartość projektu: 52 782,51 zł
Dotacja UMWW: 33 100,00 zł
Wkład własny gminy: 2 682,51 zł

Wkład własny mieszkańców: 17 000,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl