Manieczki przy Ognisku z Wybickim

Manieczki przy Ognisku z Wybickim


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Manieczki, Boreczek

Manieczki przy Ognisku z Wybickim – z historią „za pan brat” w końcu Manieczki to WYBITna Miejscowość, a Gen. Józef Wybicki był WYBITny również jako sąsiad

W ramach realizacji projektu powstało centrum integracji wsi Manieczki. Utwardzono teren, wybudowano altany zgodnie z projektem i zamontowanie dwóch grilli ogrodowych. Wokół zostały zamontowane ławki (10 szt.) i powstało palenisko. Na boisku za bramkami zostały zamontowane dwa piłko chwyty. W ramach pracy własnej mieszkańcy m.in. uporządkowali teren i wykonali nasadzenia.


Beneficjent: gmina Brodnica

Całkowita wartość projektu: 52 301,21 zł
Dotacja UMWW: 30 000,00 zł
Wkład finansowy gminy: 8 483,31 zł
Fundusz sołecki: 12 567,90 zł

Wkład własny mieszkańców: 1 250,00 zł
w tym praca: 750,00 zł
sprzęt: 500,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl