Łupać w gałę


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Wieczyn

Łupać w gałę w nową budę oto sposób jest na nudę – utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Wieczyn

Celem projektu była modernizacja boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu do niego przyległego. W ramach realizacji zadania zamontowano bramki, piło chwyty, kosze do koszykówki, kosze na śmieci, teren przyległy do boiska został wybrukowany kostką brukowa.
W realizację zaangażowali się mieszkańcy wsi Wieczyn, którzy przygotowali teren pod inwestycję oraz zadbali o zieleń.


Beneficjent: gmina Czermin

Całkowita wartość: 36 457,67 zł
Środki własne: 8 566,30 zł
Dotacja: 22 321,37 zł
Fundusz sołecki: 1 000,00 zł
Wkład mieszkańców: 4 570,00 zł
w tym   praca: 4 530,00 zł
materiały: 40,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl