Lisków pięknieje – zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Lisków pięknieje – zagospodarowanie przestrzeni publicznej


  • Nazwa konkursu: Pięknieje Wielkopolska Wieś

  • Rok konkursu: 2016

  • Sołectwo: Lisków

Lisków pięknieje – zagospodarowanie przestrzeni publicznej

W ramach realizacji projektu uporządkowano teren i zagospodarowano go tak, aby młodzież, dzieci i osoby dorosłe korzystające z hali widowiskowo – sportowej, kompleksu boisk „Orlik” oraz placu zabaw  mogły spokojnie odpocząć na ławkach. Ważnym elementem zadania był też zakup 4 szt stojaków na rowery. W ramach zadania zakupiono także namiot, który może być wykorzystywany przy organizacji imprez integracyjnych w Liskowie.

Teren został także obsadzony zielenią ozdobną , zakupiono 8 szt. kwietników i 10 koszy na śmieci


Beneficjent: gmina Lisków

Całkowita wartość projektu:                                  36 584,32 zł
Dotacja UMWW:                                                      25 583,82 zł
Wkład finansowy gminy:                                         10 964,50 zł
Wkład własny mieszkańców:                                  10 060,00 zł
W tym praca:                                                               8 160,00 zł
Sprzęt:                                                                           1 500,00 zł
Materiały:                                                                        400,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl