Łączą nas stawy – miejsce integracji i zabawy dla mieszkańców Krzekotowic

Łączą nas stawy – miejsce integracji i zabawy dla mieszkańców Krzekotowic


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Krzekotowice

Łączą nas stawy – miejsce integracji i zabawy dla mieszkańców Krzekotowic

W ramach projekty zrealizowano pięć zadań zgodnie z zakresem ilościowym wynikającym z zestawienia rzeczowo finansowego projektu, a mianowicie: zbudowano wiatę, utwardzono nawierzchnię, uzupełniono wyposażenie wykonane przez mieszkańców wsi ( stoły, ławki, stelaże do tablic), wyposażono w grill i plansze tematyczne oraz dokonano nasadzeń krzewów ozdobnych.


Beneficjent: gmina Pępowo

Całkowita wartość projektu:                              39 839,40 zł

Dotacja UMWW:                                                  27 887,58 zł

Fundusz Sołecki:                                                   11 951,82 zł

Wkład własny mieszkańców:                            14 375,00 zł

W tym: praca                                                          9 675,00 zł

sprzęt                                                         4 000,00 zł

materiały                                                      700,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl