„Krajobraz słońcem malowany w tajemniczym zakątku” – zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2018

  • Sołectwo: Ignaców

„Krajobraz słońcem malowany w tajemniczym zakątku” – zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe

W ramach realizacji zadania zrealizowane zostało interesujące miejsce do spotkań oraz aktywnego spędzania wolnego czasu zarówno dzieci jak i dorosłych. Miejsce to zachęca do spotkań , organizacji biesiad i przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i edukacyjnych. Zbudowano altanę wolnostojącą, zakupiono i zainstalowano zestaw zabawowy dla dzieci, kosz do gry w koszykówkę, komplety ogrodowe, a teren został utwardzony kostką brukową i obsadzony zielenią ozdobną.


Beneficjent: Gmina  Kobyla Góra

Całkowita wartość projektu:                 45 756,08 zł

Dotacja UMWW:                                     27 258,08 zł

Środki własne:                                         12 741,92 zł

Fundusz Sołecki:                                        5 758,08 zł

Wkład własny mieszkańców:                16 200,00 zł

W tym praca:                                             2 040,00 zł

Sprzęt:                                                         4 300,00 zł

Materiały:                                                   9 860,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl