Kijaszkowo – wieś, która pięknieje – doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej

Kijaszkowo – wieś, która pięknieje – doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej


Nowa wiata w Kijaszkowie
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Kijaszkowo

Kijaszkowo – wieś, która pięknieje – doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej

W ramach projektu wybudowano wiatę rekreacyjną do wspólnego biesiadowania i integracji i wyposażono ją w dwa zestawy biesiadne. Zagospodarowano cały teren wokół wiaty sadząc roślinność ozdobną – 13 drzew  i 328 krzewów ozdobnych liściastych, 43 krzewy iglaste. Ustawiono 7 sztuk ławek. Uporządkowano teren i odnowiono istniejące urządzenia na placu zabaw dla dzieci.


Beneficjent: gmina Wysoka

Całkowita wartość:                                  45 244,22 zł

Środki własne:                                                    0,00 zł

Dotacja:                                                         29 244,00 zł

Fundusz Sołecki:                                       16 000,22 zł

Wkład mieszkańców:                               15 760,00 zł

W tym          praca:                                      3 900,00 zł

Sprzęt:                                     4 300,00 zł

Materiały :                                      7 560,00 zł


Galeria projektu

Nowa wiata w Kijaszkowie

Wiata z kompletami biesiadnymi

Nowe ławki w Kijaszkowie

Nowe łaki i nasadzenia roślin przy wiacie

Nowe ławki i zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy wiacie

Nowe nasadzenia przy wiacie

Nasadzenia roslinności ozdobnej przy wiacie

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl