Kijaszkowo – wieś, która pięknieje – doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej


Nowa wiata w Kijaszkowie
  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2019

  • Sołectwo: Kijaszkowo

Kijaszkowo – wieś, która pięknieje – doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej

W ramach projektu wybudowano wiatę rekreacyjną do wspólnego biesiadowania i integracji i wyposażono ją w dwa zestawy biesiadne. Zagospodarowano cały teren wokół wiaty sadząc roślinność ozdobną – 13 drzew  i 328 krzewów ozdobnych liściastych, 43 krzewy iglaste. Ustawiono 7 sztuk ławek. Uporządkowano teren i odnowiono istniejące urządzenia na placu zabaw dla dzieci.


Beneficjent: gmina Wysoka

Całkowita wartość:                                  45 244,22 zł

Środki własne:                                                    0,00 zł

Dotacja:                                                         29 244,00 zł

Fundusz Sołecki:                                       16 000,22 zł

Wkład mieszkańców:                               15 760,00 zł

W tym          praca:                                      3 900,00 zł

Sprzęt:                                     4 300,00 zł

Materiały :                                      7 560,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl