Kawczyn wieś na skraju – śladem tradycji i obyczaju – zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych

Kawczyn wieś na skraju – śladem tradycji i obyczaju – zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Kawczyn

Kawczyn wieś na skraju – śladem tradycji i obyczaju – zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych

Celem projektu było zagospodarowanie zabytkowego cmentarza ewangelickiego oraz stworzenie miejsca spotkań w centrum miejscowości. Na miejsce spotkań przy remizie i dawnej szkole składa się zbudowana w ramach zadania  wiata rekreacyjna osadzona na podłożu utwardzonym wraz z miejscem na ognisko. Zadanie obejmowało także wytyczenie i oznakowanie szlaku we wsi wraz z tablicami informacyjnymi o ważnych obiektach i ich historii ( opisana są : szkoła, historia drużyny piłkarskiej, zabytkowa remiza, zabytkowy cmentarz ewangelicki oraz pomnik Św. Floriana ).


Beneficjent: gmina Drawsko

Całkowita wartość projektu: 45 719,89 zł

Dotacja UMWW: 23 222,00  zł

Środki własne: 19 998,16 zł

Fundusz sołecki:  2 499,73 zł

Wkład własny mieszkańców: 45 155,00 zł

w tym   praca: 21 105,00 zł

sprzęt: 23 250,00 zł

materiały:  800,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl