Kawczyn wieś na skraju – śladem tradycji i obyczaju – zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2017

  • Sołectwo: Kawczyn

Kawczyn wieś na skraju – śladem tradycji i obyczaju – zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych

Celem projektu było zagospodarowanie zabytkowego cmentarza ewangelickiego oraz stworzenie miejsca spotkań w centrum miejscowości. Na miejsce spotkań przy remizie i dawnej szkole składa się zbudowana w ramach zadania  wiata rekreacyjna osadzona na podłożu utwardzonym wraz z miejscem na ognisko. Zadanie obejmowało także wytyczenie i oznakowanie szlaku we wsi wraz z tablicami informacyjnymi o ważnych obiektach i ich historii ( opisana są : szkoła, historia drużyny piłkarskiej, zabytkowa remiza, zabytkowy cmentarz ewangelicki oraz pomnik Św. Floriana ).


Beneficjent: gmina Drawsko

Całkowita wartość projektu: 45 719,89 zł

Dotacja UMWW: 23 222,00  zł

Środki własne: 19 998,16 zł

Fundusz sołecki:  2 499,73 zł

Wkład własny mieszkańców: 45 155,00 zł

w tym   praca: 21 105,00 zł

sprzęt: 23 250,00 zł

materiały:  800,00 zł


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl