Jeśli nie my to kto?


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Brudzew

Jeśli nie my, to kto? – aktywizacja mieszkańców Brudzewa poprzez utworzenie Centrum Brudzewskiej Aktywności (CBA)

Celem projektu było utworzenie Centrum Brudzewskiej Aktywności jako miejsca spotkań mieszkańców sołectwa. Dzięki realizacji projektu przeprowadzono remont pomieszczenia, położono podłogę, pomalowano ściany oraz wyremontowano toalety. W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy uporządkowali teren oraz zorganizowali uroczystość otwarcia centrum.


Beneficjent: gmina Brudzew

Całkowita wartość: 61 273,38 zł
Dotacja: 30 000,00 zł
Fundusz sołecki: 30 523,38 zł

Wkład mieszkańców: 750,00

 


Galeria projektu

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu
Wielkopolskie Wici
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013
Orlik 2012
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Copyright 2013 2018 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl