Jeśli nie my to kto?

Jeśli nie my to kto?


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2015

  • Sołectwo: Brudzew

Jeśli nie my, to kto? – aktywizacja mieszkańców Brudzewa poprzez utworzenie Centrum Brudzewskiej Aktywności (CBA)

Celem projektu było utworzenie Centrum Brudzewskiej Aktywności jako miejsca spotkań mieszkańców sołectwa. Dzięki realizacji projektu przeprowadzono remont pomieszczenia, położono podłogę, pomalowano ściany oraz wyremontowano toalety. W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy wsi, którzy uporządkowali teren oraz zorganizowali uroczystość otwarcia centrum.


Beneficjent: gmina Brudzew

Całkowita wartość: 61 273,38 zł
Dotacja: 30 000,00 zł
Fundusz sołecki: 30 523,38 zł

Wkład mieszkańców: 750,00

 


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl