Jesionową rajską aleją

Jesionową rajską aleją


  • Nazwa konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś

  • Rok konkursu: 2013

  • Sołectwo: Rajsko

Jesionową rajską aleją w głąb naszej historii

W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia mieszkańcy sołectwa dokonali nasadzeń zakupionych w ramach projektu jesionów. Przygotowali oni także podłoże pod zmontowane lampy ledowe. Celem projektu było również przygotowanie wieczornicy upamiętniającej 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Wyżej wymienione działania wspierają kultywowanie lokalnych tradycji i umożliwiają odtwarzanie dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i krajobrazowego. Powstała aleja spacerowa poprawiła estetykę miejscowości i wpłynęła pozytywnie na rozwój rekreacji. Ponadto organizowane uroczystości o charakterze patriotyczno-historycznym integrują mieszkańców miejscowości w różnym wieku, wpływają na budowanie tożsamości lokalnej najmłodszych mieszkańców.


Beneficjent: gmina Opatówek

Całkowita wartość projektu: 35 323,63 zł
Dotacja UMWW: 23 420,47 zł
Wkład finansowy gminy: 7 688,16 zł

Wkład własny mieszkańców: 4 215,00 zł
w tym praca: 3 315,00 zł
sprzęt: 900,00 zł


Galeria projektu

logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 logo Krajowe stowarzyszenie sołtysów

Odwiedź nas na: facebook ikona

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
61-714 Poznań
al. Niepodległości 34

tel: +48 (61) 626 65 00
fax: +48 (61) 626 65 01
odnowawsi@umww.pl

Copyright 2013 2020 by Wielkopolska Odnowa Wsi

Realizacja: Rabanet.pl